ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ

Karnataka State Temperance Board

Welcome to Karnataka State Temperance Board

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು 1976ರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, 1981ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪುನ: 1984ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

Our Gallery